3
5
2
4
1

 

Wie is Oodje?


Oodje is een kleine letter o en ze is geboren bij de woorden normen en waarden. Ze groeit op in het schrijfschriftje bij haar papa Ward en mama Norma. Zij leren haar wat wel en niet mag en wat het allerbelangrijkste is in deze wereld, omdat ze zoveel van haar houden.

Je vindt Oodje in prentenboeken, als popje en in een collectie armbandjes. Bovendien is Oodje beschikbaar voor verschillende workshops voor bijvoorbeeld scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en kinderfeestjes.

 

Wat wil Oodje?

Lief zijn voor elkaar!

Oodje wil normen en waarden als liefde, respect en dankbaarheid weer teruggeven aan onze kinderen. Oodje ziet dat deze normen en waarden steeds minder nadruk krijgen in onze maatschappij, soms zelfs worden vergeten. Vaak zijn we vooral met ons zelf bezig en lijken we niet te beseffen dat we met zijn allen samen leven en elkaar ook nodig hebben.
Samen leven betekent elkaar ruimte geven, maar ook luisteren naar elkaars grenzen onafhankelijk van huidskleur en geloofsovertuiging. Voor elkaar zorgen en elkaar ook vrij kunnen laten.
Elkaar helpen en van elkaar leren.
Daar zet Oodje zich voor in, want ze vindt dat juist die normen en waarden bijdragen aan het gelukkig opgroeien van kinderen.


Contact met Oodje

Heeft u vragen aan Oodje? Mail dan naar info@oodje.nl, of bel met Bertil van der Putten, 06 - 14787167.
Oodje is gevestigd in Eindhoven.